Victoria og verdensmålene

Affaldsmysteriet

 

 

Lær om affald med ARC

Affaldsmissionen er et læringsforløbet udviklet af ARC og Victoria & Verdensmålene.

Eleverne skal på forskellige poster arbejde med affald og materialer og derved lære om sortering, genbrug og genanvendelse.

Eleverne får blandt andet forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af forskellige affaldstyper. 

Sådan gør du:

 • Udskriv materialerne her på siden
 • Gem posterne rundt omkring på skolen.
 • Inddel eleverne i grupper, så hver grupper arbejder med hver deres affaldstype.

Tidsforbrug

Du skal sætte cirka 1,5 time af til forløbet samt en 1 time af til forberedelse (bl.a. printe og få et overblik over forløb og poster).

I skal bruge

Formål

Læringsforløbet understøtter følgende kompetenceområder fra Fælles mål i Natur og Teknologi:

 • Teknologi og ressourcer
 • Undersøgelser i naturfag
 • Perspektivering i naturfag
 • Ordkendskab

Læringsmål
Eleverne har viden om affaldets cirkulære system
Eleverne ved, at affald er materialer
Eleverne forstår, at affald kan være en ressource
Eleverne kan sortere affald derhjemme

Fagbegreber
Der er i forløbet fokus på følgende fagbegreber:

 • Materialer
 • Kredsløb
 • Ressourcer
 • Affald
 • Sortering
 • Genbrug
 • Genanvendelse

Forberedelse

 1. Print et missionskort til hver gruppe.
 2. Print alle posterne og affaldsikonerne
 3. Klip posten med puslespil ud.
 4. Læg posterne i plastchateks og placér dem rundt omkring på skolen.
  Bemærk, der er en version af hver post til hver gruppe.
 5. Inddel eleverne i 6 grupper efter materiale:
 • Batterier
 • Plast
 • Glas
 • Papir
 • Metal
 • Elektronik

Sæt forløbet i gang

Sæt stemningen! Fortæl eleverne at de er affaldsdetektiver, som skal løse gåder for at opklare affaldsmysteriet.
Det er vigtigt, at de samarbejder og bidrager, ellers vil koden til sidst ikke gå op. 

Hver gruppe får udleveret deres missionskort, hvorpå de kan besvare opgaver fra posterne.

Hver post giver desuden en kode, som gruppen skriver nederst på missionskortet.

Der er 6 poster:

 1. Fagtekst 
 2. Puslespil
 3. Ordjagt
 4. Postkort
 5. Rebus
 6. Genstandsjagt 

Posterne kan besvares uafhængigt af hinanden i tilfældig rækkefølge.

Tip: Det en god idé, at alle grupper starter med A. Fagtekst, så de får en god introduktion til materialet. 

OBS! Hjælp eleverne med at få skrevet svarene på posterne (a, b, c, d, e,) på de rigtige felter på missionskortet, ellers bliver koden i forkert rækkefølge. 

Beskrivelse af posterne
Fagtekst

Fagteksten står på bagsiden af hver gruppes missionskort. Fagteksten giver eleverne viden om deres materiale, bl.a. hvordan det bliver produceret, og hvordan det genanvendes.  Start gerne forløbet med denne post.

Puslespil

Hver gruppe samler deres puslespil, som viser materialets kredsløb fra råstof til færdigt produkt. I kredsløbet indgår desuden genanvendelseskæder, hvor eleverne kan se, hvad der sker, når de enten smider materialet ud til sortering eller i restaffald.

Ordjagt

Eleverne skal finde de ord, som passer til deres materiale (står nederst på posten). De skal desuden udpege det ord, der ikke passer ind. Vær opmærksom på at ordene kan stå skråt i ordjagten.

Postkort

Hvert postkort giver nogle informationer om materialet. Gruppen skal besvare spørgsmålet, som står på postkortet.

Rebus

Rebussen giver et ord.

Ordene er følgende: 

Glas Rødbedeglas 

Metal Cykelhjul 

Plast Sodavandsflaske 

Batterier Mobilbatteri 

Papir Printerpapir 

Elektronik Computer

Genstandsjagt

Gruppen skal rundt på skolen, i skolegården og i klasselokalet finde 5 ting, som indgår i deres materiale. For plastgruppen kunne det fx være drikkedunk, plastchartek osv. Elektronik og batterier vil ofte være de samme genstande, da elektronik indeholder batterier

Opsamling og afslutning

Hver gruppe præsenterer deres detektivfund og bidrager med talkombinationen.

Hjælpespørgsmål du kan stille eleverne: 

 • Hvad bruger man materialet til? 
 • Hvilke råstoffer består jeres produkt af? 
 • Hvordan udvinder vi råstoffet?
 • Hvordan genanvender man materialet? 
 • Hvorfor er det godt at genanvende materialet? 
 • Har I lært noget om materialet, I ikke vidste inden dagen startede? 

Læringspointe

Alle materialer har været et råstof engang. Alle materialer, selvom produkterne er forskellige, kan gennemgå genanvendelsesprocesser. Når eleverne hjælper med at genanvende affald, kan vi derfor spare på råstofferne og spare på energien, der bruges, når vi udvinder disse råstoffer.