Victoria og verdensmålene

Lærervejledning

Mærk din sag

I Mærk din sag skal eleverne med udgangspunkt i bogen Avocado-Mysteriet af Jesper Tornbjerg finde deres egen mærkesag.

Med inspiration fra en række videoer, improøvelser og bogen Avocado-Mysteriet fra serien Victoria og Verdensmålene, arbejdes der med Verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion. I materialet indgår danskfagligt tekstarbejde og et entreprenørskabsforløb.

Materialet Mærk din sag tager eleverne med på en rejse rundt i Danmark og ud i verden.

Avocado-Mysteriet handler om Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion. Eleverne skal lære om et Verdensmål, der har stor betydning for os alle. De skal lære om et Verdensmål, hvor vi alle kan gøre en indsats og skabe forandringer.

I bogen møder I den 12-årige pige Victoria, der sammen med sin klasse og en masse andre børn har lavet projekter og arbejdet med Verdensmål 12.

Eleverne i Avocado-Mysteriet har alle været på opdagelse i de forskellige temaer. De har oplevet, hvordan Verdensmål 12 er fyldt med både valg og dilemmaer for alle både store og små, unge og gamle. Men eleverne har også mærket, hvordan man sammen kan gøre en forskel, hvis man har en mærkesag og kæmper for den.

Vi håber, at I sammen med eleverne har lyst til at finde jeres personlige mærkesag – en sag, som I synes er værd at kæmpe for.”

Materialets innovative del er bygget op omkring FIRE-Design modellen som beskrevet i bogen ‘Innovative Elever’ af Lilian Rohde og Anja Lea Olsen. FIRE-Design modellen er en model til planlægning af innovation og entreprenørskab i undervisningen.

Undervejs ledes eleverne i videoer og med øvelser gennem de 4 faser:

  • Forståelsesfasen, hvor de skal finde viden om deres mærkesag
  • Idéfasen, hvor de skal få mange idéer og udvælge de bedste
  • Realiseringsfasen, hvor deres idé bliver til virkelighed
  • Evalueringsfasen, hvor de ser hvordan deres arbejde er gået.

Rigtig god fornøjelse med materialet Mærk din sag

Mærk din sag er udviklet i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab

Videoer i materialet

I Mærk din sag ledes eleverne igennem den innovative arbejdsproces ved hjælp af en række videoer med forskellige øvelser.

I videoerne taler skuespilleren Lars Udengaard direkte til eleverne og guider dem i arbejdet.

Se videoeksemplerne herunder og besøg materialet for at se alle videoerne.